Mittwoch, 13. April 2022

Samstag, 9. April 2022

Generalversammlung Mittwoch 20/4/21 19.00H "A Guddesch"

Der Vorstand lädt herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ein. Sie findet statt

am Mittwoch, den 20. April 2022 um 19.00H
im Seminarraum «An der Scheier»  des Restaurants «A Guddesch»

(1, am Kaesch L-7593 Biereng / Miersch)

Neben den Vereinsmitgliedern sind auch alle Imker, die Interesse am gemeinsamen Honigverkauf haben, herzlich willkommen. Aus Pandemiegründen bitte im Voraus anmelden unter hunneg@pt.lu.

Tagesordnung:

  • Eröffnung durch den Präsidenten Jeannot Glodé
  • Tätigkeitsbericht, Finanzbericht, Vorstandswahlen
  • Vorstellung des Lastenhefts des neuen Qualitätslabels "Marque Nationale - Lëtzebuerger Hunneg"
  • Ausblick auf das Jahr 2022
  • Verschiedenes und freie Aussprache
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

Glodé Jeannot, Präsident    Reiser Claudine, Sekretärin


Dienstag, 22. Februar 2022

Anmeldung für 2022

Anmeldung bis zum 1. April 2022, wenn die Zahl der Wirtschaftsvölkerzahl nach der Auswinterung abgesichert ist. Bestehende Mitglieder erhalten eine Mail, neue Mitglieder sollen das Anmeldeformular unter "Dokumente" ausfüllen.

Da die Vereinigung "Lëtzebuerger Hunneg" die Bienenstände und Produktionsstätten besichtigen kann, muss jährlich eine Liste der Bienenstände mit Orts- und Flurname (Kopie der ASTA Anmeldung 2022) eingesendet werden.

Im Laufe des Jahres 2022 wird ein neues Gesetz für Qualitätslabel bei landwirtschaftlichen Produkten in Kraft treten. Mit diesem Gesetz endet die staatliche Zuständig der ASTA für die "Marque Nationale - Miel du Grand Duché de Luxembourg".

Die landwirtschaftliche Vereinigung "Lëtzebuerger Hunneg" will das traditionelle Honiglabel konform zum neuen Gesetz als "Marque Nationale Lëtzebuerger Hunneg" weiterführen. Wir arbeiten deshalb ein neues Lastenheft und neue Etiketten aus.  

Wie und wann danach der Übergang zum neuen Lastenheft stattfinden wird, hängt von den gesetzlichen Fristen ab.  2022 wird ein Übergangsjahr sein. Das Honigjahr wird im März unter der bewährten Federführung der ASTA mit der Anmeldung der Bienenvölker für die Nationalmarke starten. 

Mittwoch, 1. Dezember 2021

2021 ee schwéiert Joer och bei de Beien

D'Saison 2021 war wierklech keen "Hunneg lecken". Fir vill Imker war et déi schlechtst Recolte déi se an hirer Karriär erlieft hunn. Nom Motto - dat nächst Joer kann nëmme besser ginn - huet d'Hunneg Genossenschaft viru geschafft: Vermaartung diversifizéieren, nei Marque Nationale, Stock geréieren, ... 

Gutt ass och dat FUAL dëser Deeg hir nei Equipe an enger flotter Beienzeitung konnt virstellen. All deenen déi sech fir d’Wuel vun de Beien an de Beieleit asetzen an agesat hun een décke Merci!


Montag, 19. April 2021

  

Endlech Fréijoer ! Eng Schülerfoto vun Eer a Laarwen vum 1. Abrëll  (ier et nachemol kaal gouf). Aktuell (17. Abrëll) sin all Hunnegräim drop an d'Kiischten bléihen zu Dikrech. Déi Beien di op der Foto an der Larv sin kemmeren sech elo em deen hellen Fréijoershunneg.

Abeilles avec leurs larves le 1er avril. Ce sont les jeunes abeilles qui traitent le miel de printemps à partir du nectar des cerisiers en fleurs.Schüler vun enger Optioun aus dem LCD weisen bei der Maison de Soins  wéi de Wues fir di nei Waben fir d'Hunnegreim préparéiert gett.

Elèves d'une option Science qui apprennent pratiquement comment on traite la cire pour faire de nouveaux rayons pour accueillir le miel.