Sonntag, 18. Januar 2015

Homepage by blogger.com

Fir 2015 de Veräin "Lëtzebuerger Hunneg" méi visible ze machen a senge Memberen et méi liicht ze machen d'Informatiounen ze kréien. Huet de Comité décidéiert eng eegen Home Page ze machen.
Fir dëst méiglechst interaktiv an einfach ze gestalten hu mer ee Blog agericht.Vun der dëser Plaaz dofir och "Happy New Year" mam éischte Post

Frank Thillen