Mittwoch, 17. April 2024

10 Joër "Lëtzebuerger Hunneg" (association agricole)

De Präsident Jeannot Glodé konnt op der Generalversammlung mat engem gewëssen Stolz zeréckblécken wat d'Equipe vum der "Hunneggenossenschaft" an deene Joren alles op d'Bee krut.

  • gemeinschaftlech Liwwerung a grouss Buttiker
  • ee korrekte Preis den integral un den Imker geet
  • Gestioun vun de Liwwerunge fir dat et keng Rupture méi gëtt
  • Organisatioun vun der Kontroll fir d'Marque Nationale Lëtzebuerger Hunneg weiderzefueren
  • Marketing an Ufroen vu Subsiden

Sprech de ganze Comité huet ouni vill Gedeisch eng extrem efficace Arbecht fir d'Imker zu Lëtzebuerg gemach. Mir sin frouh dat mer dobäi ëmmer op d'Ennerstezung vum Landwirtschafts Ministär konnten zielen.