Freitag, 8. Februar 2019

Generalversammlung 2019

Der Vorstand lädt herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung ein. Sie findet statt

am Sonntag, den 17. März 2019 um 9.30H
im Seminarraum «An der Wiss»  des Restaurants «A Guddesch»
(1, am Kaesch L-7593 Biereng / Miersch).

Neben den Vereinsmitgliedern sind auch alle Imker, die Interesse am gemeinsamen Honigverkauf haben, herzlich willkommen.  Durch Ihre Anwesenheit unterstützen Sie die Anliegen der Verkaufsgenossenschaft, sowie das Gütesiegel der «Marque Nationale».

Tagesordnung (Link)

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 20 Euro und ist zu überweisen an IBAN LU68 0019 4355 2214 3000  (BCEE).
Aktuelle Mitglieder erhalten eine Mail um ihre Angaben und Völkerzahl zu überprüfen.
Wer neues Mitglied werden will findet hier die Unterlagen.

Mëttelwandpress vum Capellener Verein

Den 2. Februar huet de KV Capellen op d'Aweiung vun der Mëttelwandwalzmaschine agelueden. Den neien Chamberspräsident a fréieren Landwirtschaftsminister Fernand Etgen huet gudd opgepasst wéi d'Maschine agestallt gett ier et lass gung.


Jidereen war beandrockt wéi schnell a präzis déi nei Maschine leeft.
Et ass elo op enger Platz méiglech di klassesch 5,5mm an di liicht méi kleng 5,1mm Zellen ze walzen. De Virdeel vun de klengen Zellen ass wahrscheinlech dat d'Varroa an aaner Krankheeten manner Platz hun fir sech an der Zell niewt der Larve ze entwecklen. Et passt awer net bei all Vollek. Jidereen kann elo seng Erfahrungen mat den 2 Moossen sammelen! Wichteg ass op alle Fall dat maximal vill propperen Wues emgeschafft gett.