Donnerstag, 16. Juli 2015

Stand op der Foire Agricole Ettebruck 4.&5. Juli 2015

Et ass alles gudd verlaaf. Eng flott Plaatz am Zelt, eng gudd Embiance an och vill intresséiert Leit.
Wann en dann nach Leit huet, wei den Xavier Bettel, den Etgen Fernand an d' Anne Faber dei hellefen entdeckelen, dann ass dat ganzt nach mei einfach. Am Zelt war et zwar warem, awer nit esou warem wei dobaussen, wann een dann nach genuch drénkt, da geet dat.

Gilbert Moris

Weider Fotoën: picasa Foire Agricole 2015